Wettelijke Waarschuwing

Deze website maakt deel uit van GLOBAL RELAX, S.L. gevestigd in Illescas (Toledo), Avenida del Oro nº 13, ingeschreven in het handelsregister van Toledo: Volume 1601, Folio 66, sectie van bedrijven, blad TO-37018, inschrijving 1 met CIF No. B-45.833.100 en met post pakken Electronic: info@globalrelax.es

De conclusie van het inkoopproces door de GLOBAL RELAX website is onder de voorwaarde dat de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden, juridische mededelingen en het privacybeleid van GLOBAL RELAX. Door de toegang tot de website, het bekijken, het gebruik of de aanbestedende uit te trekken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden gespecificeerd in de desbetreffende sectie. Het verbindt zich er ook om te voldoen aan alle wet- en regelgeving die voortvloeit uit de toepassing op deze website en reserveringen gecontracteerd doorheen.

Je zult in staat zijn om het product, onder voorbehoud van de algemene aannemingsvoorwaarden getoond en geaccepteerd op de website en in overeenstemming met het in het moment van boeking prijzen te krijgen. De website zal u op de hoogte van het proces om de aankoop te doen.

Zowel de juridische mededelingen en het privacybeleid zijn belangrijke onderdelen die niet van de Algemene Voorwaarden kunnen worden gescheiden.

Het gebruik van de website geeft de volledige aanvaarding van de algemene voorwaarden van toepassing zijn op de aanbestedende en ondubbelzinnige manifestatie van hun toestemming op de voorwaarden gesteld in de gecontracteerde diensten voorwaarden gebonden. De aankoop van de aangeboden door GLOBAL RELAX product kan alleen door een persoon van wettelijke leeftijd en de volledige capaciteit om te handelen op basis van de huidige legaliteit worden uitgevoerd. Daarom moet je:

• U de website niet zult gebruiken voor enig ander doel dan de aankoop van onze producten.

• U kan niet versturen of uitbreiden op deze website, of door het, alle informatie die is of mogelijk schadelijke, obsceen, lasterlijk of anderszins illegaal is, voor de rechten van de GLOBAL RELAX of derden.

• Alle aankopen, valse of frauduleuze zult u niet maken.

• U niet zult gebruiken software, routine of mechanisme dat interfereert, of dreigt te verstoren, elektronisch of handmatig de werking en functionaliteit van deze website, inclusief maar niet beperkt tot het uploaden of verzenden van beschadigde gegevens of computervirussen op enigerlei wijze.

• Zal niet verstoren, veranderen of interfereren met het uiterlijk, de lay-out of de indeling van deze web-pagina of de broncode van ondersteuning.

• Het zal geen acties te ondernemen die een onredelijke of onevenredig overbelasting van de webpagina of de infrastructuur veronderstel.

Niettegenstaande enig ander recht dat GLOBAL RELAX, GLOBAL RELAX behoudt zich het recht voor om de toegang tot deze website te ontzeggen en / of een bestelling te annuleren, in het geval dat GLOBAL RELAX (naar eigen goeddunken) van mening is dat u een inbreuk op de algemene voorwaarden die het reguleren commerciële relatie of de verklaring van de persoonlijke levenssfeer.

Eigendomsrechten en andere rechten

Eigendom

U erkent en aanvaardt dat de intellectuele eigendom elementen en rechten (waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten, product of dienst merk, product informatie, foto's, afbeeldingen en ander materiaal) met betrekking tot de GLOBAL RELAX website (inclusief, zonder beperking, de Algemene Voorwaarden, regels, richtlijnen en procedures en vertrouwelijke informatie van GLOBAL RELAX), en die u ontvangt of waartoe u toegang tot de exclusieve eigendom van GLOBAL RELAX of haar leveranciers.

U erkent en gaat ermee akkoord dat, behalve zoals hierin voorzien, zult u geen recht of belang ten aanzien van de informatie of gegevens die u toegang te hebben te verwerven, en dat GLOBAL RELAX zal de enige eigenaar van de informatie en gegevens blijven, met inbegrip van, niet beperkt tot alle octrooien, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, handelsnamen, contracten, industriële ontwerpen en andere eigendomsrechten die behoren tot u, waar ook ter wereld.

Alle handelsmerken, auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op het materiaal van deze website (evenals hun organisatie en vormgeving) samen met de broncodes zijn het eigendom van Global Relax of haar leveranciers. Noch u, noch een andere vertegenwoordiger kan kopiëren, wijzigen, wijzigen, publiceren, publiekelijk distribueren, verspreiden, verkopen of overbrengen van het materiaal van deze website of de broncode, geheel of gedeeltelijk, zonder de schriftelijke toestemming van Global Relax.

Inhoud

Behoudens het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, is het verboden te kopiëren, reproduceren, wijzigen, verzenden, de verkoop, leasing, marketing of openbaarmaking aan derden van de oorspronkelijke inhoud of door de leveranciers (en / of een van de elementen), belicht door GLOBAL RELAX.

U erkent en aanvaardt dat de loutere bekendmaking of toegang tot de informatie of gegevens op deze website een GLOBAL RELAX aanbod voor de verkoop of andere overdracht van dergelijke elementen vormt.

Disclaimer Inhoud

De informatie over de producten en andere diensten die door GLOBAL RELAX is de meest accurate op de realiteit gezien het feit dat de gegevens worden verstrekt door de dienstverleners.

Er kunnen links naar websites van derden op de GLOBAL RELAX website, die zal worden uitsluitend voor informatieve doeleinden. Dergelijke webpagina's zijn onafhankelijk van GLOBAL RELAX, die niet verantwoordelijk is voor hen of het materiaal dat ze kunnen bevatten zullen zijn.

In geen geval zal GLOBAL RELAX aansprakelijk voor enig verlies, schade of schade, direct of indirect, van welke aard die voortvloeien uit de toegang tot of niet op de website, het gebruik ervan of de daarin opgenomen informatie, met inbegrip van gederfde winst en dergelijke.

Nieuwsbrieven

GLOBAL RELAX niet automatisch gebruikers zich abonneren op onze nieuwsbrief. Met het oog op het te ontvangen, wordt u aangeboden de mogelijkheid om in te schrijven, indien deze mogelijkheid wordt aangeboden op de website. Als u een abonnement kunt u op de hoogte, via uw e-mail van nieuws en aanbiedingen. Als u wilt afmelden voor de nieuwsbrief, kunt u dit doen in de sectie "Nieuwsbrief".

Links naar derden

Er kunnen links naar websites van derden op de GLOBAL RELAX website, die zal worden uitsluitend voor informatieve doeleinden. Dergelijke webpagina's zijn onafhankelijk van GLOBAL RELAX, die niet verantwoordelijk is voor hen of het materiaal dat ze kunnen bevatten zullen zijn.

In geen geval zal GLOBAL RELAX aansprakelijk voor enig verlies, schade of schade, direct of indirect, van welke aard die voortvloeien uit de toegang tot of niet op de website, het gebruik ervan of de daarin opgenomen informatie, met inbegrip van gederfde winst en dergelijke.

Informatie op het web

De informatie over de producten en andere diensten die door GLOBAL RELAX is de meest accurate op de realiteit gezien het feit dat de gegevens worden verstrekt door de dienstverleners.